Giảm giá!

Chất bám dính sinh học SUPER STICKEY

tặng 01 gói trừ sâu sinh học BIO-TS và Freeship toàn quốc, khi mua 5 gói
40.000  Mua ngay

Chế phẩm rong biển BIO GROWTH1 gói 140g

Freeship toàn quốc, khi mua 5 gói
79.000  Mua ngay
Giảm giá!

Chế phẩm trừ sâu bọ BIO-TB gói 40g

Tặng 01 gói chế phẩm trừ Bọ BIO-TB và Freeship toàn quốc, khi mua 5 gói
50.000  Mua ngay
Giảm giá!

Chế phẩm trừ sâu nhện bọ trĩ BIO-TS gói 40g

Tặng thêm 01 gói chế phẩm trừ sâu BIO-TS và Freeship toàn quốc, khi mua 5 gói
50.000  Mua ngay

Dịch trùn quế, trùn cá AQUA FISH1 gói 140g

Freeship toàn quốc, khi mua 5 gói
79.000  Mua ngay

Dịch trùn quế, trùn cá AQUA FISH1 gói 80g

Freeship toàn quốc, khi mua 10 gói
49.000  Mua ngay
Giảm giá!

PHÂN BÓN HỮU CƠ BIO-PB gói 350ml

Tặng thêm 01 gói chế phẩm trừ sâu BIO-TS và Freeship toàn quốc, khi mua 5 gói
60.000  Mua ngay